Он-лайн: 7чел.
MS tracker ver 3.0
Информационен портал на българите в Украйна: Василевка, Болградски район
ТЪРСЕНЕ:
    BG    РУС
Василевка, Болградски район

Василевка, Болградски район

Село Василевка (Вайсал), Болградски район, Одеска област, е основано през 1830 година, разположено е в югозападната част на областта. И. Титоров разказва: «Сегашният Софийски митрополит Портений ни е разказвал, че неговият баща, свещеник от Адрианополското село Вайсал, заедно с почти всичките селяни от това село, през 1830 година се е переселил в Бесарабия, където основават ново село със същото название». Действително, в съвременната европейска територия на Турция съществува село Вайсал, чието наименование е пренесено в новата родина. От 1944 година селото Вайсал е преименувано в с. Василевка.

Освен вайсалци тук се заселва и голяма група българи от района на Балканските планини, тези българи говорят на друг диалект. Те заемат северната част на селото, коренните вайсалци – южната. Потомците на балканците – горни вайсалци – носят такива фамилии като Кунев, Волчанов, Шушулков, Чолак, Дели, Недков, Димов, Туфекчи; потомците на тракийци – долни вайсалци – Герджик, Томев, Станев, Караджов, Чернев и др. Запазват се и различия в говора между тези две групи.

Интересното е, че във Василевка дълго време се пази оргаистичния празник Кукеровден, който се отбелязва в понеделник след Сирница (Масленица), по време на който се практикува преобличане на млади хора в маскарадни костюми, които изобразяват нечиста сила, шеговити, но и доста небезопасни нападения от страна на представителки на противоположен пол и други безчинства. Този празник се е съхранил само в това село в Бесарабия.

Другата особеност на селото е това, че в него от края на ХХ в. в конфесионално отношение доминират не православни християни, а представители на протестантски деноминации. Причината на такава религиозна ситуация остава неизяснена.
Общата площ на земите на селския съвет е 9598 хектара, в това число влиза и територията на населеното място – 463,4 хектара. Свой герб и знаме селото няма. 

  Населението на селото, според данни от 01.01.2007 година, наброява 4070 човека, в това число жени – 2134 души, мъже – 1936 души. 

Важни исторически събития за селото са: 
▬ през 1842 година – отворено е първото училище; 
▬ през 1864 година – построена е църквата «Свети Илия»; 
▬ през 1944 година селото е освободено от фашистки окупанти.
  Бележити съселяни: 
▬ Терзи Дмитрий Илич, два пъти награден с орден "Почетен знак"; 
▬ Шушулков Никита Степанович, награден с орден «Ленин»;
▬ Топов Иван Василевич, награден с орден "Почетен знак"; 
▬ Шушулков Иван Николаевич, награден с орден «Трудово Червено Знаме», орден "Почетен знак";
▬ Кунева Акулина Василевна, наградена с орден «Трудова Слава» от ІІІ-та степен; 
▬ Пелтек Василий Дмитриевич, награден с орден «Октомврийска Революция»;
▬ Еребакан Иван Иванович, награден с орден «Трудово Червено Знаме»; 
▬ Гажева Мария Ивановна, наградена с орден "Почетен знак”; 
▬ Киминчижи Иван Алексеевич, награден с орден «Трудово Червено Знаме».
  В селото са прочути семействата на механизатори Еребакан и Скоклеви.
  На територията на селото:
▬ наброяват се 1117 жилищни сгради, селото не е газифицирано; 
▬ обща дължина на улици и пресечки е 27 км, от които 22 км (81%) са асфалтирани;
▬ действащ водопровод с питейна (техническа) вода няма;
▬ 100 % от улиците и пресечките в селото са осветени;
▬ със стацинарна телефонна връзка са снабдени 210 жилища, действат мрежи за мобилна връзка "Киевстар" и "МТС"; 
▬ работят такива селскостопански предприятия: ПСП "Агропродукт"; ООД "Юност"; ЧП "Слънчева ливада", 1 фермерско стопанство;
▬ действа общообразователно училище І-ІІІ степен, в което се учат 549 ученици, работят 48 учители; 
▬ действа Дом на културата, в който работят 6 специалисти на културата, два народни колектива: хореографски – "Росна Китка" (ръководител – Кунева В.К.) и вокален – "Българка" (ръководител – Неткова Н.М.); 
▬ действа селска болница на 20 легла, в която работят 4 лекари, 16 човека среден медицински персонал; 
▬ действа детска градина "Слънчице", в която се възпитават 80 деца от предучилищна възраст, работят 8 възпитатели.
  Перспективи за развитието на селото са свързани с решението на такива въпроси: 
▬ газифициране на селото;
▬ развитие на лозарството;
▬ ремонт на пътища; 
▬ основен ремонт на Дома на културата.

 Селски съвет на село Василевка: ул. Карл Маркс, 111, пощенски индекс: 68752
председател – Н. И. Шушулков 
тел: 34-2-42, 4-05-55
Секретар – Димова В. И.
тел: 34-2-80 Материалът е взет от сайта на Болградска районна държавна администрация

Executing time = 0.032963991165161 seconds